Julia

dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach