Julia

dr hab. Julia Włodarczyk

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach